Kassari ühed kuulsamad suvitajad on olnud kirjanik Aino Kallas ja keelemees-diplomaat Oskar Kallas. Nende suvemaja juurde juhatab viit. Kassari kabel ehk kunagine Pühalepa kiriku abikirik on armsalt romantilise ilmega ehitis. Praegu peetakse seda ka ainukeseks tegutsevaks rookatusega kivikirikuks Eestis.
Orjaku Linnuvaatlustorni juurest võib siirduda loodusrajale (pikkus 1,5 km), sealt võib minna tutvuma Käina lahega. Siin pesitseb koos metsalinnustikuga peaaegu sada linnuliiki, läbirändel peatub lahel kuni paarkümmend tuhat uju- ja sukelparti. Huvitavamateks pesitsejateks on kormoran, naaskelnokk, roohabekas ja hüüp.Orjaku sadamas avatud pubi pakub toitu nii merelt tulijatele kui ka teistele Hiiumaa külalistele.